Deutsche spräche  English language

  • Containership-1
  • Haven
  • Chinees Containerschip

Advies

Exomission biedt zijn klanten vooral op het gebied van emissiereductie en certificeringen dienstverlening en advies. Daarbij gaat het aanbod veel verder dan de klassieke technische adviezen, zoals bijvoorbeeld de juiste markttoelatingen voor Nederland of de EU. Afhankelijk van het profiel van vereisten kunnen hier ook externe deskundigen bij worden betrokken, bijvoorbeeld van instanties die over toelating gaan of onderzoeksinstituten.

Daarmee maakt Exomission optimale integratie van de wettelijke vereisten al in het ontwikkelingsproces van de klant mogelijk. Een proces dat tot aanzienlijke kostenbesparingen en planningszekerheid leidt. Voor zover het om technologieën voor uitlaatgasreductie gaat, kunnen wij bovendien de betreffende componenten en systemen vervaardigen en leveren. Met name op het gebied van aanpassing van binnenvaartschepen ontstaat in de toekomst een grote behoefte, omdat de UN-ECE (United Nations Economic Commission for Europe) van de Europese Commissie opdracht heeft gekregen een bijna over de hele wereld van toepassing

zijnde technisch regelgeving te ontwikkelen voor aanpassing van mobiele motoren met roet- en stikstofoxide (NOx)-reducerende systemen. Dankzij de goede contacten van onze mensen met relevante organisaties en instituten is Exomission in staat vroegtijdig op de ontwikkelingen van deze complexe en in de toekomst reikende wetgeving te reageren. De uitdaging daarbij is om het behalen van de talrijke certificeringen via een deskundige selectie van de juiste technologieën en zogeheten typeonderscheidingskenmerken zo breed, en daarmee kosteneffectief mogelijk, uit te voeren.