Deutsche spräche  English language

  • Binnenvaart
  • Vrachtschip
  • Supply-schip

Fuel-Water-Emulsion technologie

Inleiding/achtergrond Fuel Water Emulsion (FWE) technologie van Exomission

Fuel Water Emulsion technologie (FWE)

Voor grotere dieselmotoren is Fuel Water Emulsion (FWE) de beste oplossing voor minimalisering van roetuitstoot. Het positieve effect van de toevoeging van water bij het verbrandingsproces van dieselmotoren is al langer bekend. Bij grote motoren in de maritieme markt worden al jaren verschillende technologieën gebruikt, vooral voor stikstofoxidereductie.

Het grootste voordeel van de Fuel Water-Emulsion technologie (FWE) is echter vooral de drastische vermindering van roetvorming binnenin de motor, tot aan de detectiewaarde (100%). In combinatie met een aanzienlijke stikstofoxidereductie (tot 30%) en een brandstof besparing van 2 - 5%, is FWE een uitstekende manier om bij dieselmotoren energie-efficiënte en brandstofonafhankelijke emissiereductie te bereiken.

Met onze geoctrooieerde Fuel Water Emulsion technologie (FWE) helpen we dieselmotoren van het roken af! Wij hebben aantoonbaar spectaculaire resultaten behaald en daarvan profiteren onze klanten: álle schadelijke stoffen onder de regelgeving kunnen met behulp van Exomission aanzienlijk worden gereduceerd. In hoofdzaak zijn er drie verschillende varianten van watertoevoer:

DWI Directe Waterinjectie
HAM Vochtige Luchtmethode
FWE Fuel Water Emulsion

Bij directe waterinjectie wordt het water via een volledig afzonderlijk (water)injectiesysteem en een in de verbrandingskamer bestemde waterinjector direct in de verbrandingskamer van de motor geïnjecteerd.

Bij watertoevoer met behulp van de vochtige luchtmethode (HAM, Humid Air Method) wordt de aanzuiglucht die nodig is voor de verbranding van brandstof in een speciale inrichting met water verrijkt en wordt deze bevochtigde lucht vervolgens in de verbrandingskamer gevoerd.

Water en brandstof (diesel, plantaardige olie, destillaten of zware stookolie) kunnen op moleculair niveau zonder hulpmiddelen (emulgatoren) niet gemakkelijk met elkaar worden gemengd. Op druppelniveau kunnen ze echter goed met elkaar worden gemengd en tot een emulsie met een beperkte levensduur worden samengebracht. Met een emulsie wordt over het algemeen bedoeld: een fijn verdeeld mengsel van twee vloeistoffen die gewoonlijk niet zonder zichtbare ontmenging met elkaar kunnen mengen. Water en dieselbrandstof kunnen ook niet worden gemengd, maar kunnen wel voor een beperkte tijd worden geëmulgeerd. Een dergelijke emulsie is niet duurzaam, dat wil zeggen beide componenten willen terug naar de uitgangstoestand. Ze scheiden zich van elkaar. Als het mengsel niet wordt gebruikt of niet opnieuw wordt geëmulgeerd, zijn na enkele minuten of uren brandstof en water weer van elkaar gescheiden.