Deutsche spräche  English language

  • Binnenvaart
  • Supply-boat
  • Kolenvrachtschip

Wij over ons

Zero is our vision

Exomission (GmbH) -opgericht in 2012- is in staat vroegtijdig op ontwikkelingen in wetgeving te reageren. Voor emissiereductie van verbrandingsmotoren voor stationair en mobiel gebruik, bent u bij Exomission aan het goede adres.

Met name op het gebied van aanpassing van binnenvaartschepen ontstaat in de toekomst een grote behoefte. De UN-ECE (United Nations Economic Commission for Europe) van de Europese Commissie heeft namelijk opdracht gekregen een bijna over de hele wereld van toepassing zijnde technische regelgeving te ontwikkelen voor aanpassing van mobiele motoren met roet- en stikstofoxide (NOx)-reducerende systemen. Door de goede contacten van onze mensen met relevante organisaties en instituten, helpt Exomission u up-to-date te blijven. Onze klanten kunnen kosten tot een minimum beperken en zich aan huidige en toekomstige regelgeving houden.

We hebben het voldoen aan alle huidige en toekomstige emissiegrenswaarden voor ogen. Daarvoor ontwikkelen en verkopen we individuele, op de eisen van de klant toegesneden systemen en bieden met de Fuel Water Emulsion Technologie (FWE) een zeer efficiënte primaire technologie voor uitlaatgasreductie. Deze technologie past Exomission toe en kunnen we inpassen in alle motoren die het werkingsprincipe van een dieselmotor hebben. Vooral door de mogelijkheid om te combineren met systemen voor uitlaatgasnabehandeling zoals, roetdeeltjesfilters (DPF) en SCR-systemen wordt zo de weg geopend voor nieuwe, zeer kostenefficiënte inbouwmogelijkheden, voor binnen-, kustvaart-, sleep- en zeevaartschepen alsmede stationaire motoren.

Een dergelijk aanbod van producten en dienstverlening vereist niet alleen aanzienlijke deskundigheid en ervaring, maar is ook gebaseerd op de juiste partnerschappen op het gebied van ontwikkeling, technologie en productie.